Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler
Fakültesi Dergisi
ENGLISH
EISSN 2757-6841