Dynamics in Social
Sciences and Humanities
Review

A Review of Sustainable and Ecological Materials in the Printing Industry

1.

Sinop Üniversitesi, Gerze Meslek Yüksekokulu, Tasarım Bölümü, Sinop, Türkiye

Dynamics in Social Sciences and Humanities 2023; 4: 78-83
DOI: 10.5152/OJFHSS.2023.23045
Read: 153 Downloads: 58 Published: 13 October 2023

The printing industry requires basic materials such as paper and ink for production. Some natural resources, mainly petrochemicals, are used in the production of these materials. Environmental factors resulting from the use of energy and resources in the production of materials have made the use of ecological materials a necessity. Environmental problems and concerns, which are increasing with each passing day, make it necessary to design and manufacture ecological and sustainable products in many fields. Effective use of natural resources, minimization of environmental waste, reuse, and reduction of waste through recycling are important for ensuring sustainable production within the framework of responsibility in production and consumption, which is also sought by the United Nations Sustainable Development Goals. The fact that the materials used in the printing industry are as natural as possible and suitable for recycling also supports sustainable production. In this context, the study aims to draw attention to the issue in the printing sector and contribute to the literature by examining sustainable and ecological materials in relation to the printing sector.

Basım Sektöründe Sürdürülebilir ve Ekolojik Malzemelerin İncelenmesi

Basım sektörü mamul üretiminde kâğıt, mürekkep gibi temel malzemelere ihtiyaç duymaktadır. Bu malzemelerin üretiminde kısmi olarak doğal kaynaklardan ve ağırlıklı olarak petrokimyasal maddelerden yararlanılmaktadır. Malzemelerin üretimi esnasında ihtiyaç duyulan enerji ve kaynak kullanımının oluşturduğu çevresel faktörler ekolojik malzemelerin kullanımını ihtiyaç haline getirmiştir. Her geçen gün artan çevresel sorunlar ve kaygılar da birçok alanda ekolojik ve sürdürülebilir ürünlerin tasarlanması ve üretilmesini gerekli kılmıştır. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarının da hedef gösterdiği üretim ve tüketimde sorumluluk kapsamında doğal kaynakların etkin kullanımı, çevresel atıkların minimize edilmesi, geri dönüşüm yöntemiyle tekrar kullanım ve atık oluşumunun azaltılması sürdürülebilir üretimin sağlanması açısından önemlidir. Basım sektöründe kullanılan malzemelerin olabildiğince doğal bileşenli ve geri dönüşüme uygun olması da sürdürülebilir üretime destek sağlayacaktır. Bu kapsamda çalışmada; basım sektörü açısından sürdürülebilir ve ekolojik malzemeler incelenerek basım sektörü alanında konuya dikkat çekilmesi ve literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, ekolojik malzeme, sürdürülebilir üretim, baskı malzemeleri, FSC

Cite this article as: Hayta, P. (2023). A review of sustainable and ecological materials in the printing industry. Dynamics in Social Sciences and Humanities, 4(2), 78-83.

Files
TURKISH
EISSN 2980-0501