Dynamics in Social
Sciences and Humanities
Systematic Review

Beyond Emotional Trauma: A Systematic Review of Military Personnel’s Perspective and Impact

1.

Department of Mental Health, University of Malta, Swieqi, Malta

Dynamics in Social Sciences and Humanities 2023; 4: 67-77
DOI: 10.5152/OJFHSS.2023.23038
Read: 155 Downloads: 62 Published: 27 October 2023

The purpose of this systematic review was to locate and evaluate pertinent literature that examined how military search and rescue personnel perceived emotional trauma, its repercussions, and the coping mechanisms they used to deal with its impacts. The Hydra Data Initiative platform was used to search for publications found in databases that are in the English language. This review followed the guidelines provided in the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses. The selection of both qualitative and quantitative research was based on keywords as well as a variety of inclusion criteria. The quality assessment of the generated studies was facilitated by the use of the Critical Appraisal Tools Program. In total, 13 studies were included for evaluation. The articles that qualified for evaluation were both qualitative (n=2) and quantitative (n=11) in nature, examining the reported effects of exposure to traumatic experiences (n=8), the most common coping mechanisms used by first responders (n=3), and first responders’ individual experiences after experiencing emotional trauma (n=2). Few studies have been conducted on how military search and rescue personnel perceive and react to emotional stress. This was revealed through having to incorporate studies comprising other occupations, regarded as first responders. This analysis focuses on the many emotional trauma impacts and coping mechanisms used by search and rescue personnel to manage this upheaval. It is intended that this evaluation would provide fresh knowledge and give experts the tools they need to create reliable support systems.

Duygusal Travmanın Ötesinde: Askeri Personelin Bakış Açısı ve Etkisi Hakkında Sistematik Bir Derleme

Bu sistematik derlemenin amacı, askeri arama ve kurtarma personelinin duygusal travmayı, yansımalarını ve bunun etkileriyle başa çıkmak için kullandıkları mekanizmaları nasıl algıladığını inceleyen ilgili literatürü bulmak ve değerlendirmekti. İngilizce veritabanlarındaki yayınları aramak için Hydra Data Initiative platformu kullanıldı. Bu derlemede, Sistematik Derlemeler ve Meta-Analizler için Tercih Edilen Raporlama Ögelerinde belirlenen kılavuzlar takip edildi. Hem nitel hem de niceliksel araştırmanın seçimi, anahtar kelimelerin yanı sıra çeşitli dahil etme kriterlerine göre yapıldı. Elde edilen çalışmaların kalite değerlendirmesinde, Kritik Değerlendirme Araçları Programı kullanıldı. Toplamda 13 çalışma değerlendirmeye dahil edildi. Değerlendirmeye uygun görülen makaleler doğası gereği hem nitel (n=2) hem de niceliksel (n=11) olup, travmatik deneyimlere maruz kalmanın rapor edilen etkileri (n=8), ilk müdahale ekipleri tarafından kullanılan en yaygın başa çıkma mekanizmaları (n=3) ve ilk müdahale ekiplerinin duygusal travma yaşadıktan sonraki bireysel deneyimleri (n=2) hakkındaydı. Askeri arama kurtarma personelinin duygusal stresi nasıl algıladığı ve tepki verdiği konusunda çok az çalışma yapılmıştır. Bu, ilk müdahale ekipleri olarak kabul edilen diğer meslekleri de kapsayan çalışmaların dahil edilmesi zorunluluğunu ortaya çıkardı. Bu analiz, arama ve kurtarma personelinin bu zorluğu yönetmek için kullandığı birçok duygusal travma etkisine ve başa çıkma mekanizmalarına odaklanmaktadır. Bu değerlendirmede yeni bilgiler sağlamak ve uzmanlara güvenilir destek sistemleri oluşturmaları için ihtiyaç duydukları araçları sunmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aktif askerler, duygusal travma, askeri personel, arama kurtarma görevleri

Cite this article as: Agius, J., & Grech, P. (2023). Beyond emotional trauma: A systematic review of military personnel’s perspective and impact. Dynamics in Social Sciences and Humanities, 4(2), 67-77.

Files
TURKISH
EISSN 2980-0501