Dynamics in Social
Sciences and Humanities
Research Articles

Business Management From a Green Management Perspective: The Case of TÜPRAŞ

1.

Kocaeli Üniversitesi, Gazanfer Bilge Meslek Yüksek Okulu, İşletme Yönetimi Bölümü, Kocaeli, Türkiye

Dynamics in Social Sciences and Humanities 2023; 4: 37-45
DOI: 10.5152/OJFHSS.2023.23043
Read: 184 Downloads: 66 Published: 13 October 2023

The aim of this study is to show that businesses are becoming more sensitive to the environment while offering output in their production and growth processes. The growth of the business by focusing on sustainable environmental outputs becomes a necessity. The targets of achieving zero emissions of many countries in the world in 2050 make business administrations more environmentally sensitive. This study includes TÜPRAŞ's notifications on green management in its annual reports for the years 2010–2022. These notifications were reviewed by TÜPRAŞ's management to assess the environmental sensitivity. Content analysis method was used. As in the example of TÜPRAŞ, green management approaches of companies increase their environmental investments and use water and energy more efficiently, reducing the amount of emissions and increasing the recycling rates of wastes. It has been observed that TÜPRAŞ, one of the largest oil refineries in Turkey, has begun to give more importance to climate and environmental issues in operation and management. TÜPRAŞ has started to put forward important strategies for more effective use and management of existing resources.

Yeşil Yönetim Perspektifinden İşletme Yönetimi: TÜPRAŞ Örneği

Bu çalışmanın amacı, işletmelerin üretim ve büyüme süreçlerinde çıktı sunarken çevreye daha fazla duyarlı hale gelmekte olduklarını göstermektedir. Sürdürülebilir çevresel çıktılara odaklanarak işletmenin büyümesi zorunluluk haline gelmektedir. 2050 yılında dünyadaki birçok ülkenin sıfır emisyona ulaşma hedefleri işletme yönetimlerinin daha fazla çevreye duyarlı hale getirmektedir. Bu çalışmada TÜPRAŞ'ın faaliyet raporlarındaki yeşil yönetim ile ilgili 2010–2022 yılları arası bildirimlerini içermektedir. Bu bildirimler, TÜPRAŞ'ın yönetimi tarafından ortaya konulan çevre hassasiyetini değerlendirmek amacıyla incelenmiştir. İçerik analizi yöntemi kullanılmıştır. TÜPRAŞ örneğinde olduğu gibi şirketlerin yeşil yönetim yaklaşımları çevre yatırımlarını artırırken su ve enerjinin daha verimli kullanılmasını; emisyon miktarlarının azaltılması ve atıkların geri dönüştürme oranlarını artırmaktadır. Türkiye’nin en büyük petrol rafinerisi olan TÜPRAŞ’ın işletme ve yönetiminde iklim ve çevre konularının daha fazla etkili olmaya başladığı görülmüştür. TÜPRAŞ, kaynakların daha etkili kullanılması ve yönetimi için önemli stratejiler ortaya koymaya başlamıştır.

Anahtar Kelimeler: İçerik analizi, enerji, yeşil ekonomi, yeşil yönetim, sürdürülebilirlik, TÜPRAŞ

Cite this article as: Furuncu, Y. (2023). Yeşil yönetim perspektifinden işletme yönetimi: TÜPRAŞ örneği. Dynamics in Social Sciences and Humanities, 4(2), 37-45.

Files
TURKISH
EISSN 2980-0501